VERKTYG FÖR SJÄLVUPPSKATTNING AV DIGITAL KOMPETENS INOM OFFENTLIG SEKTOR

Verktyg för självuppskattning av digital kompetens inom offentlig sektor | Karlstads universitet (kau.se)

Antalet digitala hjälpmedel och tjänster blir allt fler inom offentlig sektor och ställer ökade krav på digital kompetens hos anställda. Vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet pågår ett arbete med att utveckla ett verktyg för självuppskattning av digital kompetens hos medarbetare på gruppnivå inom offentlig sektor.

Verktyget baseras på individens självuppskattning av digital kompetens och innefattar förmågan att kritiskt förstå och framgångsrikt kunna använda digitala hjälpmedel för att lösa arbetsuppgifter inom organisationen. Självuppskattningarna bygger på påståenden inom kategorierna: teknik och infrastruktur, kultur och kompetens, interaktion, formell struktur och motivation.