Vi är med Paketet

Vi är med – paketet

Vi är med-paketet finns verktyg som kan användas tillsammans med vuxna personer med flerfunktionsnedsättning för att förbättra kommunikation, samspel, aktivitet och delaktighet.

Vi är med-paketet är ett resultat av projektet Vi är med! där 13 vuxna personer med flerfunktionsnedsättning fick prova olika kommunikationsstöd. Resultatet visar att de blev mer delaktiga och vakna och intresserade av sin omgivning. Personal och anhöriga tycker att de har blivit mer uppmärksamma på sitt eget agerande. De har lärt sig samspela bättre och insett det viktiga med att vänta in responsen.

Projektet drevs med stöd från Arvsfonden av Riksförbundet FUB tillsammans med Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Sveriges Arbetsterapeuter och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, DART – Västra Sveriges kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning.

Möt tre personer

Erik som bor i egen lägenhet med personlig assistans, samt Staffan och Edda som bor i en gruppbostad. Alla tre har olika svårigheter i vardagen men med hjälp och rätt stöd får de en mer fungerande vardag – de blir mer delaktiga.
Läs mer

Nätverksmötet

Gemensam Problemlösning (GP) är en metod som ger förutsättning för personer med flerfunktionsnedsättning att få rätt form av stöd i vardagen. Metoden kräver att de som känner personen väl samlas och arbetar tillsammans. I nätverksmötet lyfts personens resurser fram. Här diskuteras de problem som finns kopplade till kommunikation och delaktighet och därefter sätts några få vardagsnära mål som sedan följs upp.
Läs mer

Verktyg

Verktygslådan består av tolv olika delar. Varje del innehåller minst en föreläsning samt nedladdningsbart material som kan underlätta för mottagaren att arbeta vidare tillsammans med arbetsgruppen eller på egen hand.
Läs mer