Jan Ström, projektledare för ”Mötesplats anhöriga samsjuklighet” . Foto: Caroline Andersson

Vill utveckla meningsfullt stöd i samverkan med berörda anhöriga

Vill utveckla meningsfullt stöd i samverkan med berörda anhöriga

Ett treårigt projekt ska utveckla och förbättra stödet till anhöriga till personer med samsjuklighet. Bakom satsningen står Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) i samverkan med Nka och ett 15-tal andra aktörer. Nu pågår arbetet att engagera anhöriga i projektet.

Projektet – som kallas ”Mötesplats anhöriga samsjuklighet” – finansieras via medel från Allmänna arvsfonden. Den totala projektsumman är drygt åtta miljoner kronor.

Målgruppen är anhöriga till personer med samsjuklighet, som i detta sammanhang syftar på psykisk ohälsa i kombination med någon form av substansmissbruk.