appen Stöd vid läkemedelshantering – Krossningsdatabasen visas i en smarttelefon

Vinnaren av Lätt att sprida-priset 2020

Stöd vid läkemedelshantering – Krossningsdatabasen, en app och hemsida med information om vilka läkemedel som kan krossas så att personer med sväljsvårigheter eller med sond kan få i sig sina mediciner på ett enklare sätt. Bakom bidraget står Skånes Universitetssjukhus, enhet läkemedel.

Fatima Kapetanovic och Eva Rickhag är apotekarna bakom lösningen. Vad betyder det för er att vinna priset?

Att vi vunnit betyder mycket då spridningen kommer ökas och nå ut till vårdpersonal. Idag finns det inte någon annan motsvarande plattform, men vi vet att behovet av informationen som finns i databasen är stor, samtidigt som många inte vet om att den finns och är tillgänglig till alla. 

Lätt att sprida-priset är en utmärkelse som delas ut under Innovationsveckan för att lyfta fram och sprida smarta lösningar i offentlig sektor som är lätta för andra verksamheter att ta till sig och återanvända. Lätt att sprida-priset 2020 – årets 7 finalister har beskrivit sina lösningar i en kort film på max 1 minut, som ska kunna spridas vidare på ett enkelt sätt.