Illustration av ett hjärta där det står Vision e-hälsa 2025, en megafon och en karta över Sverige

Vision e-hälsa har fyllt 5 år!

För en vecka sen fyllde visionen fem år. Nu har vi fem år på oss att ”göra Sverige bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.” (Visionen)

Vision e-hälsa 2025 är en gemensam kraftsamling dit alla som arbetar med e-hälsa bidrar.

HÄR kan du läsa om hur E-hälsomyndigheten bidrar till visionen om att vara bäst på att ta vara på digitaliseringens möjligheter inom hälso- och sjukvård och socialtjänst till 2025.

HÄR kan du se en ny film om Visionen