Webbinarium: Ett bättre samhälle att åldras i – goda exempel från Norden

Webbinarium: Ett bättre samhälle att åldras i – goda exempel från Norden  

Norden är i framkant när det gäller arbetet med att främja ett åldersvänligt, hållbart och hälsofrämjande samhälle. I Nordens välfärdscenters webbinarium presenteras olika strukturella lösningar för att stödja sunda levnadsvanor hos äldre vuxna. 

Webbinariet Ett bättre samhälle att åldras i – goda exempel från Norden fokuserar på nya nordiska lösningar som har tagits fram för att främja god livskvalitet hos äldre vuxna. Vi tittar också på hur forskningsresultat kan omvandlas till praktik och implementeras i vardagen.  

Webbinariet hålls den 10 november 2021 klockan 10.30-12.30 CET på plattformen Zoom. Webbinariet hålls på skandinaviska och engelska och skrivtolkas på engelska.