Welcome to the webinar launch of two reports 21 October at 10-12 (CET):

Webbinarium Health & Well-being in the Nordic Region

I samband med att rapporterna State of the Nordic Region 2020 – Wellbeing, health and digitalization edition och  Digital Health Care and Social Care – Regional Development Impacts in the Nordic Countries  solutions publiceras den 21 oktober så bjuder Nordregio in till ett webbinarium där vi kan ta del av resultaten.

Nordregio hittar du mer information om släppet av rapporterna och innehållet i webbinariet