Två tjejer som samtalar och pekar på en datorskärm

Webbinarium – Hur e-tjänster kan öka delaktigheten

Den digitala utvecklingen skapar nya möjligheter för självständighet och delaktighet. E-tjänster i kommunen underlättar för medborgarna i många sammanhang. Det kan exempelvis handla om att skapa bättre service i glesbygden, minska pappersarbetet och förbättra kommunikationen. Därför är det bra om tjänsterna utformas så att så många som möjligt kan använda dem.

Under webbseminariet får du tips på hur e-tjänster kan bidra till att förbättra verksamheten och samtidigt öka medborgarnas självständighet och digitala kunskaper. Helsingborgs stad, Skellefteå kommun och Stockholms stad delar med sig av sina erfarenheter. De pratar bland annat om vikten av samverkan med andra kommuner och hur digital kompetens ger ökad självständighet.

Webbseminariet är en fördjupning av konferensen Välfärdsteknik mot framtiden.

Moderator är Karin Adelsköld.

Målgrupp är chefer och strateger i landets kommuner, men alla intresserade är välkomna.

Anmäl dig på MFD:s webbplats

Webbseminariet sänds via Youtube. Så snart du har anmält dig via länken ovan, får du bekräftelse i ett mejl. Länk till webbseminariet skickas ut dagen före. Vi filmar webbseminariet och lägger ut på MFD:s webbplats. Vi meddelar här på digitalvardochomsorg.se så snart det är publicerat på MFD webben.

Myndigheten för delaktighet erbjuder webbseminarier på olika teman inom funktionshindersområdet. Webbseminarierna är kostnadsfria och teckenspråks- och skrivtolkas. Det är möjligt att ställa frågor under seminariet via chatt.

Varmt välkomna!