Smartphone som hålls av en äldre person

Webinar om kompetensutveckling inom hälso- och välfärdsteknikområdet

Mälardalens högskola bjuder in till Webinar om kompetensutveckling inom hälso- och välfärdsteknikområdet, länk öppnas i ny flik och tar dig till annan webbplats den 4 februari klockan 15:00–16:30.

På webinariet presenteras det pågående arbetet med forskning och utbildning inom hälso- och välfärdsteknik och bjuder in till dialog om digital kompetens som behövs i framtidens vård och omsorg. Studenter som läser kurser inom masterprogrammet i hälso- och välfärdsteknik redovisar några fältstudier från verksamheter inom vård och omsorg. Företrädare för kommun och region reflekterar kring kompetensbehov.

Dialog om vilken kompetens som behövs idag och i framtiden när det gäller hälso- och välfärdsteknik och hur kompetensbehovet kan tillgodoses på olika sätt som högskoleutbildning, fortbildning eller FoU- och innovationsprojekt avslutar webinariet.

Webinariet vänder sig till företrädare för vård och omsorg, hälso- och sjukvård, myndigheter, lärosäten, intresseorganisationer, fackliga företrädare och andra intressenter. Vi välkomnar även studenter att delta. Vi hoppas att dialogen ska lägga grunden för fortsatt samverkan kring forskning, utbildning och fortbildning inom hälso- och välfärdsteknik.

Anmälan senast den 29 januari 2021, länk öppnas i ny flik och tar dig till annan webbplats.

Det är kostnadsfritt att delta.