Digital handel inom vård- och omsorgsverksamheter. Centrum för handelsforskning. Lunds universitet

Webinarium: Digital handel inom vård- och omsorgsverksamheter 16 juni

Centrum för handelsforskning Lunds universitet bjuder in till webbinarium onsdagen den 16 juni klockan 09:00 – 12:00

Anmäl dig för att får länken till webinariet
Agenda

09.00-09.10  Inledning

09:10 – 09:30  SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik – Uppdrag att stödja Sveriges kommuner att utveckla omsorgen om äldre med digital teknik. 
SKR har inom ramen för en överenskommelse med regeringen inrättat kompetenscentret för välfärdsteknik. Ann-Charlotte Klarén på Kompetenscentret berättar om uppdraget. Hur de arbetar för att stödja kommunerna att utveckla sina verksamheter för att öka trygghet och självständighet för invånarna livet ut.

09:30 – 10:00  Undersökning – Hur jobbar man med e-handel i olika vård- och omsorgsenheter?
Under våren 2021 har Josefin Granath och Rebecka Hallams, från Steerlink Partners, genomfört en utökad undersökning som bygger på deras tidigare examensarbete. Man har intervjuat ansvariga för 54 vård- och omsorgsverksamheter i Sverige hur man arbetar med digital handel och vilka utmaningar man upplever. Josefin och Rebecka presenterar svaren.

10:00 – 10:30  Lunds Universitet – Konsumenters förväntningar på mottagarfria livsmedelsleveranser
Vilka förväntningar har konsumenter på mottagarfria leveranstjänster och hur påverkas förväntningarna av den faktiska upplevelsen? John Olsson, Daniel Hellström och Klas Hjort från Lunds Universitet presenterar pågående forskning om mottagarfria leveranser inom dagligvaruhandeln. Studierna görs tillsammans med Nowaste Logistics där deras
tjänst testas på hushåll i Helsingborg stad.

10:40 – 11:20  Helsingborgs kommun – Testbädd Helsingborg
Helsingborgs stad erbjuder sedan en tid sina brukare e-handlad mat. Nyligen har man även börjat använda uppkopplade leveransskåp med kyla för att förenkla mottagandet av varor. Helsingborgs stad presenterar projektet och därefter berättar Susanne Hjorthagen från E-drop och Mats Andersson från Mathem deras roller i projektet.

11.20 – 11:50  Reflektioner från dagen
Dagen avslutas med frågor och synpunkter från deltagare och presentatörer. Frågor och synpunkter som kommit in på chatten och via menti förmedlas av moderatorn.