Skärmdump av LIKA socialtjänsts webb

Workshops om LIKA Socialtjänst verktyget

Utvärdera socialtjänstens digitalisering

Workshop om hur du använder verktyget “LIKA för socialtjänsten” för planering, genomförande och prioritering av digitaliseringsarbetet.

LIKA för socialtjänsten är ett självskattningsverktyg där ni skattar hur långt er verksamhet kommit inom sin digitalisering inom områdena Ledning, Infrastruktur, Kompetens och Användning. Resultatet är en handlingsplan för fortsatt utveckling. Självskattning kan göras inom fyra områden: Äldreomsorg, Funktionsnedsättning, Individ och Familjeomsorg samt Övergripande över alla socialtjänstens områden.

Nu bjuder SKR in till två workshopstillfällen för att kunna få mer praktiskt stöd i hur man kan använda LIKA socialtjänst.

  • Tillfälle 1: 17 mars kl. 13:00-16:00 med fokus på förberedelsearbete, planering och genomförande.
  • Tillfälle 2: 28 april kl. 13:00-16:00 med fokus på vad som krävs vid analys, prioritering och uppföljning.