Yrkesintroduktion för baspersonal inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Yrkesintroduktion för baspersonal som arbetar med personer med funktionsnedsättning

Socialstyrelsen har tagit fram en yrkesintroduktion av nyanställd baspersonal inom stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning. Temat ger en samlad bild av vad som kan ingå i ett introduktionsprogram. Det är tänkt att ge inspiration och underlätta för den som planerar för introduktion av nyanställda. Arbetsgivaren ansvarar för yrkesintroduktionen och innehållet vänder sig även till dig som söker kunskap inom området.

Guide till webbaserat stöd Yrkesintroduktion för baspersonal inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning