Yrkesresan ett program för introduktion och kompetensutveckling

Yrkesresan ett regionalt kompetensprogram för den sociala barn- och ungdomsvården

Yrkesresan är en satsning för att öka kompetens och stabilitet bland personal i den sociala barn- och ungdomsvården. Yrkesresan erbjuder en struktur för kompetensutveckling i form av filmer, webbutbildningar och kursdagar. Yrkesresan vänder sig till socialsekreterare inom myndighetsutövning barn och unga.

Yrkesresan är framtagen av Göteborgsregionens kommunalförbund och alla GR:s 13 medlemskommuner deltar. I Yrkesresan deltar även kommunerna i Boråsregionen, Skaraborg och några kommuner i Halland.

I slutet av 2020 fick alla kommuner ett erbjudande att ansluta till Yrkesresan – en satsning på kompetensutveckling, ett koncept för introduktion och kompetensutveckling i socialtjänsten. 75 procent av alla landets kommuner är anslutna till Yrkesresan. Nu påbörjas arbetet för att lansera den första yrkesresan hösten 2021. Totalt har 228 kommuner hittills tackat ja. Karta med anslutna kommuner

Save the date

Fredag den 23 april kl. 10-12 välkomnar SKR anslutna kommuner till ett webbinarium med information om fortsatt utvecklingsprocess för Yrkesresan. Mer information kommer i mars.