Stort intresse för GR:s första utbildning i generativ AI

Stort intresse för GR:s första utbildning i generativ AI | Göteborgsregionen (GR) (goteborgsregionen.se)

Den utbildning om generativ AI som GR genomförde i förra veckan var fullbokad och fler planeras. Tillsammans med medlemskommunerna jobbar GR även strategiskt med AI och genomför en förstudie som handlar om hur man kan använda AI för att möta utmaningarna kring kompetensförsörjning i välfärden.

AI som assistent – inspiration och konkreta verktyg. Det var titeln på förra veckans uppskattade utbildning.

– Intresset är stort för detta aktuella ämne och det var roligt att ta del av deltagarnas engagemang och nyfikenhet när det gäller hur AI kan användas i arbetet, säger Patrick Gruczkun som är utbildningsledare på GR.

Utbildningen hade ett praktiskt fokus där syftet var att ge deltagarna insikt i hur generativ artificiell intelligens, särskilt ChatGPT, kan vara en värdefull resurs i det dagliga arbetet. Utbildningen gav grundläggande kompetens i att använda ChatGPT och många exempel på hur detta och andra AI-verktyg kan användas i det vardagliga arbetet. Deltagarna fick även testa att genomföra realistiska arbetsuppgifter och reflektera över styrkor och svagheter med AI i arbetet och hur AI kan forma arbetet i framtiden.