Digital mognad i kommuner och regioner

Digital mognad i kommuner och regioner | PwC

En ny kartläggning av Sveriges kommuner och regioner visar att ekonomin är ett allt större hinder för digital utveckling. Fler kommuner och regioner har implementerat digitala strategier under de tre senaste åren. Samtidigt finns det utmaningar som bromsar utvecklingen, där ekonomin och budgetfrågorna ses som allt större hinder för digital framgång.   

Digitaliseringsarbetet blir också allt mer beroende av insatser från eldsjälar i verksamheten. Det här visar en tredje genomgång av Sveriges kommuner och regioner som tagits fram av PwC.