Uppsala lanserar hälsoobligation: Satsning mot högt blodtryck

Uppsala lånar pengar till blodtrycksscreening – Dagens Medicin

Region Uppsala har lånat upp 80 miljoner kronor som ska användas för att screena 15 000 invånare för högt blodtryck.

I juni blev det känt att Uppsala går i Region Stockholms fotspår genom att utfärda en så kallad hälsoobligation, där privata företag lånar ut pengar till ett projekt inom vården.

– Vi har ett tufft ekonomiskt läge och här handlar det om att kunna frigöra pengar för att kunna jobba mer förebyggande på längre sikt, sa regionrådet Malin Sjöberg Högrell (L) då till Dagens Medicin.

I dag, torsdag den 14 december, lanserar regionen hälsoobligationen, där pengarna ska gå till en stor förebyggande insats mot hypertoni.

Planen är att 15 000 invånare under en treårsperiod ska screenas för högt blodtryck. Som ett resultat av detta räknar regionen med att starta 9 000 behandlingar mot hypertoni och relaterade riskfaktorer och därigenom spara 160 miljoner kronor i framtida uteblivna vårdkostnader under en tioårsperiod, uppger Region Uppsala i ett pressmeddelande.

Insatsen ska pågå under fem års tid och genomförs utanför den ordinarie vården. Den ska också följas upp inom ramen för en vetenskaplig studie i samarbete med Uppsala universitet.

Företagen Skandia och SEB står för finansieringen och Region Uppsala kommer att betala tillbaka obligationslånebeloppet med ränta. Om projektet ger goda resultat får investerarna ta del av de kostnadsbesparingar som regionen gjort. Om de förväntade besparingarna uteblir eller blir mindre än väntat får investerarna en lägre eller negativ avkastning på de utlånade pengarna.